Jounal pou semèn

19 mach, 2023

TwitterFacebookInstagram

Aksè a lòt sit:

Rankont ki ap vini

March 25th
Recovery Resource Center
726 S. Salisbury Blvd, Salisbury, MD 21804
Event from 1pm-3pm, setup at noon

April 1st
Somerset County Complex
11916 Somerset Ave, Princess Anne, MD Event from 12pm-2pm, setup at 11am

April 15th
Pocomoke Comm. Garden
327 Clarke Ave, Pocomoke City, MD 21851
Event from 1pm-3pm, setup at noon

April 29th
Rose of Sharon
211 Leslie St, Fruitland, MD 21826
Event from 1pm-3pm, setup at noon
SEP 30

Rankont pou semèn sa 

POU ANTRE NAN REYINYON, KONPOZE 301 715 8592 (POU TOUT RANKONT EXEPTE GRAN GWOUP) OUBYEN 312 626 6799, (POU WED GRAN GWOUP) EPI ANTRE NIMERO REYINYON AN AK MODEPAS  LA

Lendi

Don manje gwoup
pap gen rankont semen sa

Rankont Latinx
pap gen rankont semen sa

Madi 

Mèkredi

Rankont gran gwoup
9:30AM
Meeting ID:
856 7432 8082
Passcode: 2020

Gwoup sou ledikasyon
pap gen rankont semen sa

Gwoup sou langaj
pap gen rankont semen sa

Jedi

Housing Workgroup
pap gen rankont semen sa

Healthcare Workgroup
pap gen rankont semen sa

Enfomasyon pou aktivite ak pos sou rezo sosyal

Event for March 25th

Flyers
English | Spanish | Haitian Creole | Arabic

Social Media Posts
ENG | SPA | HAT | ARA

Pataje enfomasyon

Imaj pou moun ki te an kontak ou byen teste pou Kowona

Novavax information flyers

Event for March 4th

Flyers
English | Spanish | Haitian Creole | Arabic

Social Media Posts
ENG | SPA | HAT | ARA